Op zoek naar een betaalbare, gebruikte fiets?

Ben je op zoek naar een betaalbare, gebruikte fiets? Informeer dan eens bij KanDoen, Merelweg 1, Venlo. Zij knappen fietsen op die o.a. geschonken worden door inwoners van Venlo Oost. En verkopen deze vervolgens – na een opknapbeurt – tegen een zacht prijsje aan inwoners van Venlo, met name ook inwoners van Venlo Oost.

Het gaat om fietsen voor volwassenen en ook voor kinderen en jongeren.

Heb je interesse? Neem dan contact op met KanDoen, Merelweg 1, Venlo. Tel. 077 – 3030629.

KanDoen is bereikbaar van maandag t.m. donderdag van 8.00 uur – 16.00 uur en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Niet tijdens het weekend en op feestdagen.

Van te voren even bellen is handig!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Op zoek naar een betaalbare, gebruikte fiets?

Geef uw fiets een tweede leven

Heeft u thuis een fiets staan die u niet meer gebruikt? En die u graag wilt weggeven voor een goed doel?

Dat kan vanaf nu via het Fietsenplan Venlo Oost. Het plan is bedacht door PROVO (Projectgroep Ons Venlo-Oost) van de Stichting Leutherberg in samenwerking met KanDoen.  KanDoen is een buurtwerkbedrijf waarbij iedereen naar zijn of haar vermogen een actieve bijdrage levert, bijvoorbeeld bij het opknappen van fietsen.

Voor meer info over KanDoen: zie de facebookpagina: KanDoen

Het idee is eenvoudig.

U levert uw fiets die u niet meer nodig heeft  in bij KanDoen, Merelweg 1, Venlo. De medewerkers van KanDoen knappen de fiets op, repareren wat nodig is, en zorgen dat hij er weer spic en span uitziet.

Vervolgens wordt de fiets voor een zacht prijsje verkocht aan mensen met een smalle beurs in Venlo. Zodat deze mensen (en hun kinderen) toch over een opgeknapte fiets kunnen beschikken. Uw fiets krijgt dus een tweede leven.

De opbrengsten van de verkoop gaan naar KanDoen. Uiteraard wordt per fiets bekeken wat een redelijke verkoopprijs is. Het fietsenplan is vooral bedoeld voor mensen met een smalle beurs.

Alle fietsen zijn welkom. In goede of slechte staat, kinderfietsen, fietsen voor volwassenen enz.

Praktisch:

 • Fietsen kunnen doordeweeks ingeleverd worden bij KanDoen, maandag t.m. donderdag van 8.00 uur – 16.00 uur en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Niet tijdens het weekend en op feestdagen. Eventueel van te voren even bellen: 077 – 3030629. Alle fietsen zijn welkom. Fietsen die niet meer gerepareerd kunnen worden, worden gedemonteerd voor onderdelen of oud ijzer (hergebruik).
 • Meer informatie over dit fietsenplan vindt u op de website www.OnsVenlo-Oost  Op deze site zal ook regelmatig de stand van zaken van het fietsenplan gepubliceerd worden.
 • Voor nadere informatie: stuur een mailtje naar: kandoennoordoost@huisvandewijk.nl  Of bel met KanDoen, Merelweg 1, 5915 BT Venlo, tel. 077-3030629.
Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Geef uw fiets een tweede leven

JAARVERSLAG 2021 STICHTING LEUTHERBERG

Het jaar 2021 stond net als het jaar daarvoor in het teken van de maatregelen om de Corona-pandemie te bestrijden. Daardoor zijn slechts zeer beperkt activiteiten van en voor de buurtbewoners mogelijk geweest. Alleen het sociaal maatschappelijk werk van Incluzio, de buitenschoolse opvang van Beste BV en de wekelijkse bloedafname door Viecuri konden meestal plaatsvinden in ons gebouw aan de Ericaweg 6.

Ondanks deze situatie zijn een aantal zaken toch ter hand genomen:

 • De eerste maaltijden van de kookclub Smakelijk Ontmoeten zijn verstrekt in de vorm van voedzame drie gangen menu’s voor een zeer schappelijke prijs. De gasten, eenzame en/of oudere mensen uit Venlo Oost, hebben er zo kort als het helaas was wel dankbaar gebruik van gemaakt. Er is ook een team van vrijwillige maaltijdbereiders gevormd.
 • De bouwkeet op ons terrein in geprepareerd om in gebruik te worden genomen als extra ruimte om bijvoorbeeld wandelvoetballers en leden van de wandelclub na afloop van hun inspanningen. Door toedoen van de lockdowns en de onzekere toekomst op deze locatie zijn geplande voorzieningen zoals elektra en water vooralsnog uitgesteld.
 • We hebben voor eigen rekening, als voorschot op een SAM aanvraag, al een grote plantenbak voor kruiden en aanpassingen in de bestrating gerealiseerd om Take a Break en Smakelijk Ontmoeten van kruiden en groenten te voorzien uit eigen tuin.
 • Er is een flinke uitbreiding van het aantal terrasmeubels. Daarnaast is er een plan voor een nieuw terras bij de bouwkeet zodat bij mooi zomer weer ook een aantal activiteiten in de open lucht kunnen plaatsvinden.
 • Beste BV heeft op het terrein van Taal en Lent grenzend aan de Leutherweg een speelruimte gecreëerd in het kader van een Peuterdagverblijf dat naast de buitenschoolse opvang als extra activiteit opgestart wordt. Daartoe zijn er ook slaapplaatsen ingericht.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen om de overlast voor de buurt in de avonduren te voorkomen die plaatsvindt op ons parkeerterrein. Daarvoor heeft het bestuur een slagboom laten plaatsen bij de ingang aan de Ericaweg in januari.
 • De werkgroep Noaberzorg Venlo Oost is doorgegaan en heeft veelal digitaal overleg gepleegd over een mogelijk toekomstscenario waarin het gemeenschapshuis een sleutelrol krijgt in het realiseren van een netwerk van buurtbewoners dat naast de huidige activiteiten ook op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning actief wordt. Er zijn medio 2021 een viertal actiegebieden gedefinieerd.
 • In het kader van de wet WBTR is er een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur bepaald. Tevens is er een Handboek Goed Bestuur vastgesteld.

Met dit jaarverslag geeft Stichting Leutherberg in grote lijnen aan welke activiteiten er in 2021 zijn georganiseerd en welke beleidsdoelen er zijn bereikt. De koers gebaseerd op de statuten van 28 januari 2014 is daarbij voortdurend ons kompas. De ambities zijn gestoeld op de ervaringen van de afgelopen jaren en de wensen die de wijkbewoners in het gebied Venlo-Oost (Op den Berg) hadden. Bij deze ambities is steeds rekening gehouden met het beleid van de gemeente Venlo.

Binnen bovengenoemd kader hebben wij, ook in 2021, bepaald wat wij wel en wat wij niet doen en hoe wij invulling geven aan het werk ten aanzien van (mogelijke) activiteiten, facilitering van door de wijk gewenste activiteiten, samenwerking met andere actoren, verantwoorde exploitatie van het gemeenschapshuis en vrijwilligersmanagement.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Stichting Leutherberg werkt primair aan een beter woon- en leefklimaat door het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied Op de Berg in Venlo – Oost. Daarnaast zet de Stichting Leutherberg zich in voor sociale verbetering en ontplooiing van de individuele wijkbewoners in het gebied.

Stichting Leutherberg gaat uit van het principe IEDEREEN KAN MEEDOEN. Meedoen in gelijkwaardigheid met als basis de vraag van de wijk en de individuele wijkbewoners. Meedoen betekent voor de stichting, dat tegenover iedere vraag van een wijkbewoners een vraag van de stichting WELKE INSPANNING GAAT U ZELF DOEN als het bestuur faciliteert?

WAAR GAAN WIJ VOOR?

De stichting stelt zich als doel activiteiten en diensten te faciliteren op de terreinen welzijn, zorg, educatie, participatie, leefbaarheid en wonen en leven. De stichting werkt primair en hoofdzakelijk voor wijkbewoners van Venlo – Oost.

Samenwerken met andere actoren met (deels) hetzelfde doel is daarbij uitgangspunt.

DOELEN

 • primair het scheppen van activiteiten conform gemeentelijk beleid, zoals ontmoeten, ontplooien en informatie en advies;
 • het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren;
 • het faciliteren van activiteiten in het kader van sociale ontplooiing zoals taalvaardigheid, IT-gebruik, gezonde voeding, budgettering;
 • het opvangen van jeugd tot en met de basisschool leeftijd in samenwerking met de basisscholen;
 • het integraal samenwerken met de gemeente, welzijnsstichtingen, vertegenwoordigingen van wijkbewoners, welzijnsinstellingen en woningcorporaties en dergelijke om gestelde doelen te bereiken;
 • het doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van gemeenschapshuis Op de Berg;
 • het in belangrijke mate bereiken van deze visie door inzet van vrijwilligers;
 • het realiseren van de juiste samenhang tussen alle hiervoor genoemde activiteiten.

Ik wens u veel leesplezier en ik spreek namens het bestuur de hoop uit, dat u in dit jaarverslag vindt wat u zoekt. Zo niet, dan weet u mij of een van de andere bestuursleden ongetwijfeld te vinden om uw vraag van een antwoord te voorzien.

Met vriendelijke groet

Geert van Beers

Voorzitter Stichting Leutherberg

Het hele Jaarverslag 2021 vind je op
Jaarverslag | Huis van de Wijk op d’n Berg (hvdwopdnberg.nl)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor JAARVERSLAG 2021 STICHTING LEUTHERBERG

Take a Break zoekt dames die willen bewegen

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Take a Break zoekt dames die willen bewegen

Huis van de Wijk zoekt Gastvrouwen en Gastheren

Voor ons gezellige team van gastvrouwen en gastheren zoeken wij vrijwilligers die het fijn vinden om veel mensen te ontmoeten en in ons gemeenschapshuis wegwijs te maken.

Naast de taak als receptionist zijn er ook lichte huishoudelijke werkzaamheden zoals koffie en thee klaarzetten in de verschillende ruimtes.

Uiteraard is er ook tijd en ruimte om desgewenst actief deel te nemen aan onze activiteiten als het wat rustiger is.

Aanmelden of meer willen weten?
Neem dan contact op via 077 3903900 of hvdwoost@gmail.com

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Huis van de Wijk zoekt Gastvrouwen en Gastheren

Activiteiten in het Huis van de Wijk “Op d’n Berg”

De corona perikelen zijn weer dusdanig onder controle zijn dat we in ons huis van de wijk Op d’n Berg weer activiteiten kunnen ontplooien.

Wil je graag een activiteit organiseren, stuur dan een email naar hvdwoost@gmail.com en wij nemen contact met je op

Stichting Leutherberg

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Activiteiten in het Huis van de Wijk “Op d’n Berg”

Nieuw initiatief: Bewonersloket in Venlo-Oost

U leest het goed. Er zijn plannen om in Venlo-Oost te starten met een bewonersloket. Wat houdt dat in? Eenvoudig gezegd komt het hier op neer: als je vragen hebt waar je zelf niet goed uitkomt, kun je hulp vragen van een vrijwilliger van het bewonersloket om te zoeken naar het beste antwoord op je vraag. Dus een informatieloket van bewoners voor bewoners. Die vragen kunnen overal over gaan: over huisvesting, werk, opleidingen, inkomen, geld, sport, vrije tijd, groen in de buurt, enz.

Kan de vrijwilliger niet direct jouw vraag beantwoorden, dan zal hij/zij opzoek gaan naar het goede antwoord en dit met jou terugkoppelen.  Kortom, de vrijwilliger van het bewonersloket helpt je met het vinden van of doorverwijzen naar het goede antwoord op je vraag.

Graag komen we in contact met inwoners die als vrijwilliger mee willen werken aan de opbouw van dit loket. Uiteraard krijg je een scholing en ga je deel uitmaken van een groep vrijwilligers die samen dit bewonersloket gaan opbouwen en vorm geven. Een uitdagende klus, waar je ook veel plezier aan kunt hebben.

Wat vragen we van jou? Allereerst de bereidheid om je te verdiepen in de vragen van bewoners en samen met hen naar oplossingen te zoeken. Met drie uur per week kom je een heel eind. Je wordt een soort van buurtambassadeur die open staat voor vragen van mensen bij jou uit de buurt.

Heb je interesse of wil je meer weten? Meld je dan aan via een mail aan hvdwoost@gmail.com

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw initiatief: Bewonersloket in Venlo-Oost

Vind je het leuk vinden om met de kinderen in Oost een middag te knutselen?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste begeleider(s) voor de knutselmiddag in het Huis van de Wijk “Op d’n berg” op woensdagmiddag van twee tot vier
voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar.

Interesse: stuur even een mailtje naar hvdwoost@gmail.com voor verdere informatie

Stichting Leutherberg

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vind je het leuk vinden om met de kinderen in Oost een middag te knutselen?

SMAKELIJK ONTMOETEN

NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW

Gezellig eten met wijkbewoners? Geen zin om zelf te koken?  Verandering van spijs doet eten en een leuk gesprek met een ander is zo nu en dan een mooi intermezzo van de dagelijkse sleur.

Geldt het bovenstaande voor jou? Dan is SMAKELIJK ONTMOETEN misschien iets dat bij jou past. Onze kookploeg staat klaar om 1 maal per week op donderdag om 18.00 uur voor 5 euro een lekker en voedzaam driegangenmenu te koken en te serveren. Waar? Natuurlijk in ons gemeenschapshuis aan de Ericaweg 6.

Er kunnen per avond maximaal 12 personen deelnemen. De activiteit is met name bedoeld voor wijkbewoners vanaf 55 jaar.  Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Opgeven kan per mail via het mailadres jleunissen47@gmail.com
Betaling dient op de avond contant te gebeuren.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor SMAKELIJK ONTMOETEN

Gezocht: entertainer met IT kennis – en ervaring voor een dagdeel per week

Computerclub op d’n Berg geeft 3 dagdelen per week gratis computerles aan 50-plussers.

Sommigen willen graag wat leren; anderen zijn wel geïnteresseerd in dingen die je allemaal met een computer kunt doen, maar zien het meer als een gezellig samenzijn.

Als je je daarin thuis voelt en wat kennis hebt van Windows 10, Word, Outlook en internet , dan ben jij de aangewezen vrijwilliger. En je hoeft het niet alleen te doen want er is altijd een begeleider die jou en de deelnemers helpt.

Er zijn 12 laptops aanwezig met voor iedere deelnemer een eigen account en emailadres.
Buiten Windows 10 werken we Microsoft Office 2016. Ook is er een beamer beschikbaar.

Verder bieden wij gratis koffie of thee, een hoop gezelligheid en ongedeelde dankbaarheid van de deelnemers.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Huis van Wijk Venlo-Oost, Ericaweg 6, 5915 ES Venlo.

 • Maandagmorgen van 10.30-12.30 uur
 • Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
 • Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

Vervanging is in onderling overleg altijd mogelijk en in de vakantie is er geen les.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een email naar jos.alberts@home.nl en we zullen je z.s.m. benaderen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Gezocht: entertainer met IT kennis – en ervaring voor een dagdeel per week