gratis computerlessen in het Huis van de Wijk

De computerclub van het Huis van de wijk Venlo-Oost heeft ruimte voor nieuwe deelnemers!

Voor geïnteresseerden organiseren we op maandag 25 september 2023 om 14.00 uur een informatiebijeenkomst in het huis van de Wijk, Ericaweg 6, 5915 ES in Venlo.

Bent u wel geïnteresseerd, maar verhinderd, neem dan contact met ons op.

In deze wijk worden, in drie groepen, gratis computerlessen aangeboden:

 1. Basiskennis Windows 11, tekstverwerken, email en internet voor diegene die nog nooit met een computer hebben gewerkt
 • Gevorderden die onder andere leren om te gaan met Microsoft Office (Word Excel, enz.)
 • Bewoners die wekelijks voor de gezelligheid bij elkaar komen met als gezamenlijke interesse: werken met de computer op allerlei terrein.

In alle groepen gebeurt dit in uw eigen tempo zonder enige druk in een gezellige en vriendelijke omgeving.

Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met Jos Alberts, coördinator Computerclub “Op d’n Berg”.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor gratis computerlessen in het Huis van de Wijk

Nieuws van het Huis van de Wijk Op d’n Berg

Elke woensdag van 10.00 – 12.00 Herentafel 

Zin in een praatje? Even een kopje koffie, thee of zelfgemaakte soep?

Een nu nog kleine kring van seniore heren ontmoet elkaar op de Ericaweg 6.

Voetbal, politiek, toestanden in de wijk of de actualiteit er is altijd gespreksstof genoeg.

Al een aantal weken geleden opgestart, maar er is nog plaats genoeg voor andere meningen of mooie verhalen van nu of vroeger. Loop gewoonweg naar binnen. U bent van harte welkom.

Ook op woensdag maar dan vanaf 30 augustus tussen 09.00 en 12.00 uur Nederlandse Les

Toch wat moeite om die brief van de gemeente te begrijpen? Een beetje onzeker in het gesprek met de leraar van uw kind? Er is een oplossing voor de ouders van leerlingen van de Basisschool Groeneveld! Aanmelden via deze school.

Via Groenlicht, dat al vele jaren ervaring heeft in het leren van het Nederlands aan arbeidsmigranten en asielzoekers, kunt u hiervoor ook terecht in De Zuidpilaar: Taallessen (groenlichtnml.nl)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuws van het Huis van de Wijk Op d’n Berg

Website gaat verhuizen naar Ons Venlo-Oost

Namens het samenwerkingsverband tussen het Wijkoverleg Venlo-Oost, Huis van de Wijk/Stichting Leutherberg en PROVO (PRojectgroep Ons Venlo Oost) willen wij u alvast kennis laten maken met ons nieuwe logo.

We zijn trots op onze samenwerking.

Op 21 oktober 2023:

* Gaan twee websites over in één gezamenlijke website, hiervoor zijn we volop bezig met de vormgeving en implementatie.

* Zal er ook een nieuwe wijkkrant c.q. nieuwsbrief verschijnen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Website gaat verhuizen naar Ons Venlo-Oost

Thomashuizen bijeen

Thomashuizen van Erp, Budel, Blerick, Helmond en Venlo vierden met 70 personen op 15 juli feest in het Huis van de Wijk Op d’n Berg

Impressie van een geslaagd feest

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Thomashuizen bijeen

Informatie over energiebesparende maatregelen

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Informatie over energiebesparende maatregelen

Informatie en advies tijdens zomervakantie

 Incluzio   INFORMATIE EN ADVIES op ERICAWEG 6

IVM  ZOMERVAKANTIE GESLOTEN

    31 juli     tot    28 AUGUSTUS

OP 31 AUGUSTUS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR!

Voor dringende zaken, neem contact op met Incluzio via T. 088-2987653

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Informatie en advies tijdens zomervakantie

Buurtbus

We werken aan een snelle doorstart en daarmee hopelijk invullen van buurt/wijk bus functies

Zie voor nadere informatie

https://www.venlodoetgoed.nl/o/2651663-/activiteiten/WORD-JIJ-VRIJWILLIGER-OP-DE-WENSBUS/62909

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Buurtbus

Ontbijt in Huis van de Wijk

Ontbijt georganiseerd door de Diaconie Werkgroep JoFaBo en Stg. Sociaal Cultureel Werk De Treffer/D’n Dörpel op zondag 7 mei jl.  in Huis van de Wijk Ericaweg 6 Venlo-Oost Op de berg

Impressie van een zeer geslaagd ontbijt met tevreden gasten

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Ontbijt in Huis van de Wijk

JAARVERSLAG 2022 STICHTING LEUTHERBERG

Het jaar 2022 begon met een harde lockdown in januari die in de daaropvolgende maanden geleidelijk versoepelde. In april waren er geen beperkingen meer en startten de activiteiten weer op. Alleen het sociaal maatschappelijk werk van Incluzio, de buitenschoolse opvang van Beste BV en de wekelijkse bloedafname door Viecuri konden in de eerste drie maanden van het jaar meestal plaatsvinden in ons gebouw aan de Ericaweg 6.

Met dit jaarverslag geeft Stichting Leutherberg in grote lijnen aan welke activiteiten er in 2022 zijn georganiseerd en welke beleidsdoelen er zijn bereikt. De koers gebaseerd op de statuten van 28 januari 2014 is daarbij voortdurend ons kompas. De ambities zijn gestoeld op de ervaringen van de afgelopen jaren en de wensen die de wijkbewoners in het gebied Venlo-Oost (Op den Berg) hadden. Bij deze ambities is steeds rekening gehouden met het beleid van de gemeente Venlo.

Binnen bovengenoemd kader hebben wij, ook in 2022, bepaald wat wij wel en wat wij niet doen en hoe wij invulling geven aan het werk ten aanzien van (mogelijke) activiteiten, facilitering van door de wijk gewenste activiteiten, samenwerking met andere actoren, verantwoorde exploitatie van het gemeenschapshuis en vrijwilligersmanagement.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Stichting Leutherberg werkt primair aan een beter woon- en leefklimaat door het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied Op de Berg in Venlo – Oost. Daarnaast zet de Stichting Leutherberg zich in voor sociale verbetering en ontplooiing van de individuele wijkbewoners in het gebied.

Stichting Leutherberg gaat uit van het principe IEDEREEN KAN MEEDOEN. Meedoen in gelijkwaardigheid met als basis de vraag van de wijk en de individuele wijkbewoners. Meedoen betekent voor de stichting, dat tegenover iedere vraag van een wijkbewoners een vraag van de stichting WELKE INSPANNING GAAT U ZELF DOEN als het bestuur faciliteert?

WAAR GAAN WIJ VOOR?

De stichting stelt zich als doel activiteiten en diensten te faciliteren op de terreinen welzijn, zorg, educatie, participatie, leefbaarheid en wonen en leven. De stichting werkt primair en hoofdzakelijk voor wijkbewoners van Venlo – Oost.

Samenwerken met andere actoren met (deels) hetzelfde doel is daarbij uitgangspunt.

DOELEN

 • primair het scheppen van activiteiten conform gemeentelijk beleid, zoals ontmoeten, ontplooien en informatie en advies;
 • het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren;
 • het faciliteren van activiteiten in het kader van sociale ontplooiing zoals taalvaardigheid, IT-gebruik, gezonde voeding, budgettering;
 • het opvangen van jeugd tot en met de basisschool leeftijd in samenwerking met de basisscholen;
 • het integraal samenwerken met de gemeente, welzijnsstichtingen, vertegenwoordigingen van wijkbewoners, welzijnsinstellingen en woningcorporaties en dergelijke om gestelde doelen te bereiken;
 • het doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van gemeenschapshuis Op de Berg;
 • het in belangrijke mate bereiken van deze visie door inzet van vrijwilligers;
 • het realiseren van de juiste samenhang tussen alle hiervoor genoemde activiteiten.

Ik wens u veel leesplezier en ik spreek namens het bestuur de hoop uit, dat u in dit jaarverslag vindt wat u zoekt. Zo niet, dan weet u mij of een van de andere bestuursleden ongetwijfeld te vinden om uw vraag van een antwoord te voorzien.

Met vriendelijke groet

Geert van Beers

Voorzitter Stichting Leutherberg

Het hele Jaarverslag 2022 vind je op
Jaarverslag | Huis van de Wijk op d’n Berg (hvdwopdnberg.nl)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor JAARVERSLAG 2022 STICHTING LEUTHERBERG

Wij zijn op zoek naar een financiële vrouw/man

Stichting Leutherberg is op zoek naar
 Een penningmeester
als financiële vrouw/man in het stichtingsbestuur

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Stichting Leutherberg werkt primair aan een beter woon- en leefklimaat door het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied Op de Berg in Venlo – Oost. Daarnaast zet de Stichting Leutherberg zich in voor sociale verbetering en ontplooiing van de individuele wijkbewoners in het gebied.

Stichting Leutherberg gaat uit van het principe IEDEREEN KAN MEEDOEN. Meedoen in gelijkwaardigheid met als basis de vraag van de wijk en de individuele wijkbewoners. Meedoen betekent voor de stichting, dat tegenover iedere vraag van een wijkbewoners een vraag van de stichting WELKE INSPANNING GAAT U ZELF DOEN als het bestuur faciliteert?

WAAR GAAN WIJ VOOR?

De stichting stelt zich als doel activiteiten en diensten te faciliteren op de terreinen welzijn, zorg, educatie, participatie, leefbaarheid en wonen en leven. De stichting werkt primair en hoofdzakelijk voor wijkbewoners van Venlo – Oost.

Samenwerken met andere actoren met (deels) hetzelfde doel is daarbij uitgangspunt.

Interesse?? Neem dan contact op via 077 3903900 of hvdwoost@gmail.com

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wij zijn op zoek naar een financiële vrouw/man