€ 20.000 van Oranje Fonds

Het Oranje Fonds heeft aan Stichting Leutherberg € 20.000,- toegekend om de inventaris van De Vogelhut te verbeteren. Stichting Leutherberg zorgt sinds september 2013 voor onderdak van veel sociale activiteiten in de wijk Venlo-Oost. Alle activiteiten vinden plaats om bewoners met elkaar in contact te brengen, om eenzaamheid van bewoners te voorkomen, om voor bewoners een noodzakelijke dagbesteding mogelijk te maken en om bewoners de mogelijkheid te geven om zich individueel te ontwikkelen. Activiteiten zoals bijvoorbeeld computerles, een schilder-club, een biljartclub, een kookclub, een leesclub, yoga en een open inloop voor ouderen en jeugd dragen hieraan bij.

Sinds november 2015 heeft de gemeente Venlo, in de persoon van de verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Vera Tax, De Vogelhut beschikbaar gesteld om voor de wijk nog meer activiteiten mogelijk te maken. Het casco van het gebouw, circa 1965 gebouwd door de ouders van jeugdige bewoners uit de wijk, is goed. De inboedel is gedateerd en veelal versleten. Er ontbreken een grote hoeveelheid zaken, die voor een goed functioneren nodig zijn. Met name de vervanging van de volledige vloerbedekking, het aanschaffen van moderne keukenapparatuur en het vervangen van diverse meubels zijn nodig.
Het ruimtegebrek in het oorspronkelijke huis van de wijk aan de Ericaweg 6 was zo hoog, dat er reeds een aantal activiteiten zijn opgestart in de locatie Vogelhut aan de Merelweg 1, ondanks de tekortkomingen in de inboedel.
Onder het motto “roeien met de riemen die je hebt” werd er gestart met het bieden van ruimte om kleinschalige arbeidsmatige dagbesteding voor medewerkers van de WAA, medewerkers van buurtwerkbedrijf KanDoen en langdurig werklozen, mogelijk te maken. Ook werd er een begin gemaakt met een avond-inloop voor jeugdigen tot 23 jaar. Daardoor is de overlast die de jeugd in de wijk veroorzaakte inmiddels aanzienlijk verminderd.

Om de tekortkomingen in de inboedel op te heffen, waren geen financiële middelen aanwezig. Daarom werd een subsidie-aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De bijdrage van het Oranje Fonds betekent veel voor De Vogelhut. Eindelijk kan er een nieuwe adequate vloerbedekking worden aangeschaft. Ook kunnen de noodzakelijke meubels, koffiezet-apparatuur, geluidsinstallatie en dergelijke worden gekocht. Tenslotte kunnen er ook enkele spelvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een installatie voor videogames en een poolbiljart voor de jeugd worden gerealiseerd.

Stichting Leutherberg kan nu verder om alle ideeën te verwezenlijken. Initiatieven als taalles voor een multiculturele groep wijkbewoners, een wekelijkse bijeenkomst van alleenstaande moeders met opvang van hun kinderen kunnen nu van start in een ruimte die voelt als de huiskamer van hun wijk. Ook kan er nu verder worden doorgegaan met het bieden van een werkplek aan wijkbewoners die een lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Allemaal initiatieven die van belang zijn voor de individuele wijkbewoners die een plek als deze nodig hebben en voor de sociale cohesie in de wijk.

Geplaatst in Oranje fonds | Reacties uitgeschakeld voor € 20.000 van Oranje Fonds

Halloween 2016

Op vrijdag, 28 oktober 2016, stond Venlo-Oost in het teken van Halloween. Er was een spooktocht uitgezet door de wijk en in de Vogelhut was er een gezellig samenzijn! Wij danken de meer dan 120 deelnemers, de buurtbewoners die hun huis versierd hadden en snoep uitdeelden en natuurlijk de vele vrijwilligers. Dankzij jullie kijken wij terug op een onvergetelijke avond!

Geplaatst in Activiteiten, Feestdagen, Halloween | Reacties uitgeschakeld voor Halloween 2016

Vrijwilligersdag 2016

Vrijdag 30 september vond in de Vogelhut de vrijwilligers/Kandoen-dag plaats.
Professionals werkzaam in de wijk Venlo Oost wilden de vrijwilligers van Stichting Leutherberg en de Kandoen medewerkers, werkzaam in de wijk, in het zonnetje zetten.
Het was een geslaagde zonnige dag! In de ochtend hebben de professionals hun best gedaan om de voorbereidingen te treffen voor de afsluitende barbecue; een groep was verantwoordelijk voor het voorbereiden van het vlees, een ander voor salades en weer een ander groepje voor de sauzen. De laatste groep was verantwoordelijk voor een leuke aankleding.

Vanaf 12.30 uur kwamen de eerste vrijwilligers binnen wandelen. Na het welkomstwoord van voorzitter Ton Elissen, vergezeld door een kop koffie en een stukje vlaai, liepen zij in een groep naar het VVV stadion alwaar ze een rondleiding aangeboden kregen. Bij terugkomst in de Vogelhut konden ze verschillende leuke spellen doen zoals vier op een rij of het stokvangspel. De sfeer zat er goed in! Vlak voor de barbecue werd de Vrijwilliger van het Jaar verkozen: Jos van Wylick, van de computerclub en de buurtbieb, mag komend jaar deze titel dragen. Na de geslaagde barbecue zat de dag er, voor dit jaar, helaas op.
We kijken al uit naar het volgend jaar!

Geplaatst in Vrijwilligersdag | Reacties uitgeschakeld voor Vrijwilligersdag 2016

Bericht van wethouder Vera Tax

Beste,

Naar aanleiding van de berichtgeving over de Huizen van de Wijk in Dagblad De Limburger geef ik graag een toelichting. Wij hebben de gemeenteraad beloofd om met een evaluatie te komen. Er ligt nu een zeer uitgebreid rapport dat wij voor kennisgeving hebben aangenomen, maar op detailniveau niet overgenomen. Wel gaan we de drie voorgestelde uitgangspunten uit het rapport met de raad bespreken.

Het concept Huizen van de Wijk is in Venlo zeer succesvol. Dat willen we graag verder uitbouwen en versterken. De evaluatie van het concept leert ons dat we in de toekomst moeten inzetten op het bundelen van krachten en meer zichtbaarheid.
Daarom gaan we goed kijken naar de locaties. We hanteren hierbij drie uitgangspunten:
Het eerste uitgangspunt is het bundelen van diverse functies van het Huis van de wijk in één gebouw, zodat de functies elkaar kunnen versterken. Verder willen we de focus leggen op het gebruik van gemeenschapshuizen, zodat het gemakkelijker wordt elkaar te ontmoeten. En tot slot moet de samenhang tussen de Huizen van de Wijk en de 12 bestaande Sociale Wijkteams verder worden versterkt. Zodat de professionals adequater kunnen worden ingezet en er meer nabijheid en herkenbaarheid voor inwoners ontstaat.

Het concept Huis van de Wijk en het gedachtegoed dat “iedereen meedoet” blijft onveranderd. De vele professionals en vrijwilligers die hier een bijdrage aan leveren, blijven van het allergrootste belang.

Wat dit concreet betekent voor de verschillende locaties in Venlo is op dit moment niet duidelijk. Op de korte termijn verandert er in ieder geval niets. Ik realiseer me dat deze tijdelijke onduidelijkheid vervelend is voor alle betrokkenen. Maar we doen dit om onze inwoners en mensen met een hulpvraag op termijn nog beter te kunnen bedienen.

In september gaan we hierover in gesprek met de gemeenteraad. We vragen hen of zij zich kunnen vinden in deze aanpak. Zodra de exacte uitvoering bekend is, gaan we snel duidelijkheid scheppen voor alle vrijwilligers en betrokkenen bij Huizen van de Wijk. We koesteren hun enthousiasme en betrokkenheid. Ik vertrouw er op dat we samen verder kunnen bouwen aan onze Huizen van de Wijk.

Met vriendelijke groet,

V.E.R. Vera Tax
wethouder Zorg en Welzijn

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Bericht van wethouder Vera Tax

Bezoek wethouder Vera Tax

Op woensdag 1 juni bezocht wethouder Vera Tax de Vogelhut. Het bezoek vond plaats op een informele en ontspannen wijze. Het was de bedoeling van de wethouder om kennis te nemen van de werkwijze van het Huis van de Wijk Venlo oost. Ook wilde de wethouder in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de uitvoering van het beleid van de gemeente in het kader van de decentralisaties WMO, participatie en jeugdzorg.

Tijdens het bezoek werd er door de wethouder met Ton Elissen, de voorzitter van het Huis van de Wijk Venlo oost, gesproken over het functioneren van het Huis van de Wijk Venlo oost en werden de activiteiten van Schilderen en de computerles bezocht.

De wethouder bleek met name een goed gevoel bij de schildersactiviteiten te hebben omdat zij voorheen ook op het vlak van schilderkunsten actief was.

Ook werd met de coördinator Huizen van de Wijk, Linda Nijssen en 3 andere professionals gesproken over de ins en outs van het laten participeren van wijkbewoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Bezoek wethouder Vera Tax

Vogelhut feestelijk heropend

Op 16 april 2016 is de Vogelhut officieel heropend! Op een gezellige en grotendeels droge dag hebben de bewoners van Venlo Oost laten zien wat voor energie in deze wijk zit.

Meer dan 250 bezoekers hebben op een leuke en gezellige wijze de Vogelhut bezocht en in gebruik genomen. Jongeren hebben geknutseld of spellen gespeeld en verschillende aanwezigen bezochten de voorstellingen van het wijktheater.

Ook hebben meerdere bezoekers een ritje gedaan op het scootmobiel parcours (waarbij ze een gesigneerd wedstrijd shirt van VVV konden winnen). Een van hen was wethouder Lamers die letterlijk door het lint ging en met deze rit symbolisch de Vogelhut heropende!

Geplaatst in Opening | Reacties uitgeschakeld voor Vogelhut feestelijk heropend

Opening van de Vogelhut

Geplaatst in Opening | Reacties uitgeschakeld voor Opening van de Vogelhut

Fiets verhuur

Vanaf heden is het mogelijk om een fiets te lenen bij de Vogelhut. Bezoekt u graag eens een kennis of familielid, maar heeft u een probleem met vervoer? Dan biedt de fiets misschien uitkomst!
Of misschien fietst u graag mee tijdens de fietstochten die op donderdag vanuit de Vogelhut vertrekken.
Indien u thuis nog een overbodige fiets heeft staan, is deze welkom bij de Vogelhut. Een bijdrage voor de onkosten wordt op zeer prijs gesteld.

Ook is het mogelijk om ruimtes af te huren bij Huis van de Wijk Op d’n Berg of de Vogelhut. Deze zijn goed te gebruiken om te vergaderen of groot feest te geven.

Voor het reserveren van de fiets/scootmobiel, inschrijven voor de fietstocht, ruimte verhuur of meer informatie over deze diensten verwijzen we u graag naar onze VERHUUR pagina.

Geplaatst in Fiets, Lenen, Verhuur, Vervoer | Reacties uitgeschakeld voor Fiets verhuur

Kerstrommelmarkt 2015

Op 12 december 2015 heeft er in Venlo Oost een allereerste kerstrommelmarkt plaatsgevonden. Gedurende deze middag konden bezoekers genieten van een optreden van het kerkkoor, inkopen doen op de unieke kerstrommelmarkt, met de kerstman op de foto en vooral elkaar ontmoeten. Peter Berden bracht er een goede sfeer in door enkele kerst meezing nummers ten gehore te brengen.

Bezoekers die het koud hadden konden genieten van lekkere warme chocolademelk en zich opwarmen rondom gezellige warme vuurkorven, die toen de zon was ondergegaan een magische sfeer creëerden op het terrein van ‘De Vogelhut’.

Deze middag is georganiseerd door twee enthousiaste vrijwilligers afkomstig uit Venlo Oost. Met ondersteuning van twee bewonersondersteuners hebben zij enkele weken lang hun ideeën uitgewerkt tot deze gezellige dag.

De eerste ideeën voor een kerstrommelmarkt 2016 zijn reeds geboren: we spreken de hoop uit dat dit een terugkerend evenement gaat worden!

Geplaatst in Kerst, Rommelmarkt | Reacties uitgeschakeld voor Kerstrommelmarkt 2015

WELKOM!

Graag heten we u welkom op de website van het Huis van de Wijk Venlo oost.

Stichting Leutherberg is verantwoordelijk voor het Huis van de Wijk Venlo-Oost. Er worden 2 locaties geëxploiteerd door stichting Leutherberg voor het Huis van de Wijk Venlo oost.

HvdW – Op d’n Berg en HvdW – De Vogelhut zijn een buurtcentra waar iedereen terecht kan voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg.

Tegelijkertijd zijn beide locaties een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor WELKOM!