Incluzio Sociale Basis

Samen maken we van iedere wijk een vitale wijk in Venlo Dat is de opdracht van Incluzio Sociale Basis. 

Voor meer informatie over Incluzio Sociale Basis

kijk op contactpunt/locatie