Sociaal Wijkteam

Het sociaal wijkteam Venlo Oost is het eerste wijkteam dat actief werd in Venlo. Het wijkteam is een team van professionals dat sinds 2012 actief is bij het Huis van de Wijk Venlo oost.

Aan het team nemen een wijkverpleegkundige, een maatschappelijke werker, een buurtcoördinator, een gezinscoach, een medewerker op het gebied van werk en een artsondersteuner deel.

Kunt u iets niet (meer) zelf op 1 of meerdere gebieden zoals wonen, werken, welzijn, jeugd en zorg? Dan kunt u een vraag indienen bij het wijkteam. Het wijkteam is bereikbaar via telefoon 14077 (gemeente Venlo).

Zij zorgen er dan voor dat een lid van het wijkteam bij u thuis een zogenaamd keukentafelgesprek voert, waarin uw vraag aan de orde komt.

Linda Nijssen (Coördinator huizen van de wijk)
Osman Ali (Wijkondersteuner)

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00