Leesclub

Stichting Wel.kom heeft in 2007 het initiatief genomen voor de oprichting van een leesclub. Onder leiding van een beleidsmedewerker van de stichting vond een boekbespreking plaats. Als gevolg van bezuinigingen bij de stichting is de leesclub na enkele jaren zonder beleidsmedewerker verder gegaan.

De leesclubleden (momenteel 7 personen) leggen in onderling overleg de data en de te bespreken boeken voor een jaar vast. Aan de hand van een eveneens onderling samengesteld stramien worden de boeken uitvoerig besproken waarbij men bij toerbeurt de leiding van de middag op zich neemt.

Benieuwd hoe dit in z’n werk gaat? Kom dan gerust een keer kijken, luisteren en eventueel mee- discussiëren. Dat alles echter onder de voorwaarde dat je het te bespreken boek gelezen hebt! Anders heeft het weinig zin.

Het gedicht `Lees een boek voor je plezier, lees een boekje als vertier` dat in de gang bij de bibliotheek hangt, dateert van een buurt-activiteit in het Huis van de Wijk Venlo oost waar de leesclub enkele jaren geleden bij betrokken was.

Locatie: Ericaweg 6
1 keer per 6 weken op dinsdag van 14.00 tot 16.00