Buurt- en Bewonersnetwerk

Sinds 2011 is het Buurt- en Bewonersnetwerk actief in het gebied Venlo Oost. Aan het netwerk zijn circa 65 personen direct en nog eens circa 65 personen indirect verbonden.

Het netwerk werkt samen met het wijkoverleg en concentreert zich op onderwerpen als wonen, werken, jeugd, welzijn en zorg. Het hoofddoel van het netwerk is om een schakel te vormen met het Sociaal Wijkteam (zie deze website activiteit Sociaal Wijkteam).

Globaal worden de navolgende zaken door het netwerk gedaan:

  • Het vanuit de wijk/buurt signaleren van behoefte aan collectieve voorzieningen
  • Het monitoren of bestaande collectieve voorzieningen (nog) voldoen aan de behoefte
  • Het realiseren van nieuwe collectieve voorzieningen en daarna het warm overdragen aan het Huis van de Wijk Venlo oost
  • Het bestuderen van de trends van arrangementen uit het Sociaal Wijkteam en het toetsen of er nieuwe nog niet aanwezige collectieve voorzieningen nodig zijn
  • Het samenwerken met het wijkoverleg op bijvoorbeeld ruimtelijke-, leefbaarheids- en veiligheidsthema`s

Wilt u deelnemen of gewoon eens een keertje kijken wat het is, meldt u dan aan via Jan Leunissen. Ook voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen.