€ 20.000 van Oranje Fonds

Het Oranje Fonds heeft aan Stichting Leutherberg € 20.000,- toegekend om de inventaris van De Vogelhut te verbeteren. Stichting Leutherberg zorgt sinds september 2013 voor onderdak van veel sociale activiteiten in de wijk Venlo-Oost. Alle activiteiten vinden plaats om bewoners met elkaar in contact te brengen, om eenzaamheid van bewoners te voorkomen, om voor bewoners een noodzakelijke dagbesteding mogelijk te maken en om bewoners de mogelijkheid te geven om zich individueel te ontwikkelen. Activiteiten zoals bijvoorbeeld computerles, een schilder-club, een biljartclub, een kookclub, een leesclub, yoga en een open inloop voor ouderen en jeugd dragen hieraan bij.

Sinds november 2015 heeft de gemeente Venlo, in de persoon van de verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Vera Tax, De Vogelhut beschikbaar gesteld om voor de wijk nog meer activiteiten mogelijk te maken. Het casco van het gebouw, circa 1965 gebouwd door de ouders van jeugdige bewoners uit de wijk, is goed. De inboedel is gedateerd en veelal versleten. Er ontbreken een grote hoeveelheid zaken, die voor een goed functioneren nodig zijn. Met name de vervanging van de volledige vloerbedekking, het aanschaffen van moderne keukenapparatuur en het vervangen van diverse meubels zijn nodig.
Het ruimtegebrek in het oorspronkelijke huis van de wijk aan de Ericaweg 6 was zo hoog, dat er reeds een aantal activiteiten zijn opgestart in de locatie Vogelhut aan de Merelweg 1, ondanks de tekortkomingen in de inboedel.
Onder het motto “roeien met de riemen die je hebt” werd er gestart met het bieden van ruimte om kleinschalige arbeidsmatige dagbesteding voor medewerkers van de WAA, medewerkers van buurtwerkbedrijf KanDoen en langdurig werklozen, mogelijk te maken. Ook werd er een begin gemaakt met een avond-inloop voor jeugdigen tot 23 jaar. Daardoor is de overlast die de jeugd in de wijk veroorzaakte inmiddels aanzienlijk verminderd.

Om de tekortkomingen in de inboedel op te heffen, waren geen financiële middelen aanwezig. Daarom werd een subsidie-aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De bijdrage van het Oranje Fonds betekent veel voor De Vogelhut. Eindelijk kan er een nieuwe adequate vloerbedekking worden aangeschaft. Ook kunnen de noodzakelijke meubels, koffiezet-apparatuur, geluidsinstallatie en dergelijke worden gekocht. Tenslotte kunnen er ook enkele spelvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een installatie voor videogames en een poolbiljart voor de jeugd worden gerealiseerd.

Stichting Leutherberg kan nu verder om alle ideeën te verwezenlijken. Initiatieven als taalles voor een multiculturele groep wijkbewoners, een wekelijkse bijeenkomst van alleenstaande moeders met opvang van hun kinderen kunnen nu van start in een ruimte die voelt als de huiskamer van hun wijk. Ook kan er nu verder worden doorgegaan met het bieden van een werkplek aan wijkbewoners die een lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Allemaal initiatieven die van belang zijn voor de individuele wijkbewoners die een plek als deze nodig hebben en voor de sociale cohesie in de wijk.

Dit bericht is geplaatst in Oranje fonds. Bookmark de permalink.