Bericht van wethouder Vera Tax

Beste,

Naar aanleiding van de berichtgeving over de Huizen van de Wijk in Dagblad De Limburger geef ik graag een toelichting. Wij hebben de gemeenteraad beloofd om met een evaluatie te komen. Er ligt nu een zeer uitgebreid rapport dat wij voor kennisgeving hebben aangenomen, maar op detailniveau niet overgenomen. Wel gaan we de drie voorgestelde uitgangspunten uit het rapport met de raad bespreken.

Het concept Huizen van de Wijk is in Venlo zeer succesvol. Dat willen we graag verder uitbouwen en versterken. De evaluatie van het concept leert ons dat we in de toekomst moeten inzetten op het bundelen van krachten en meer zichtbaarheid.
Daarom gaan we goed kijken naar de locaties. We hanteren hierbij drie uitgangspunten:
Het eerste uitgangspunt is het bundelen van diverse functies van het Huis van de wijk in één gebouw, zodat de functies elkaar kunnen versterken. Verder willen we de focus leggen op het gebruik van gemeenschapshuizen, zodat het gemakkelijker wordt elkaar te ontmoeten. En tot slot moet de samenhang tussen de Huizen van de Wijk en de 12 bestaande Sociale Wijkteams verder worden versterkt. Zodat de professionals adequater kunnen worden ingezet en er meer nabijheid en herkenbaarheid voor inwoners ontstaat.

Het concept Huis van de Wijk en het gedachtegoed dat “iedereen meedoet” blijft onveranderd. De vele professionals en vrijwilligers die hier een bijdrage aan leveren, blijven van het allergrootste belang.

Wat dit concreet betekent voor de verschillende locaties in Venlo is op dit moment niet duidelijk. Op de korte termijn verandert er in ieder geval niets. Ik realiseer me dat deze tijdelijke onduidelijkheid vervelend is voor alle betrokkenen. Maar we doen dit om onze inwoners en mensen met een hulpvraag op termijn nog beter te kunnen bedienen.

In september gaan we hierover in gesprek met de gemeenteraad. We vragen hen of zij zich kunnen vinden in deze aanpak. Zodra de exacte uitvoering bekend is, gaan we snel duidelijkheid scheppen voor alle vrijwilligers en betrokkenen bij Huizen van de Wijk. We koesteren hun enthousiasme en betrokkenheid. Ik vertrouw er op dat we samen verder kunnen bouwen aan onze Huizen van de Wijk.

Met vriendelijke groet,

V.E.R. Vera Tax
wethouder Zorg en Welzijn

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.